تبلیغات
دلـنــــد شــارژ

حفظ حجاب - چــادر زهــــرا
حفظ حجاب


"در بن بست هم راه آسمان باز است ،پرواز را بیاموز"

چــادر زهــــرا حکایتـــــ می کنــــد

از بی حجـابــی هـا شکایتـــــ می کنــد

روز محشـــر بــر زنــان بـا حجابـــــ

حضـرتــــ زهـــرا شفاعتـــــ می کنـــد
نوشته شده در تاریخ : سه شنبه 14 بهمن 1393 | نظرات()