تبلیغات
حفظ حجاب - حجاب
حفظ حجاب


"در بن بست هم راه آسمان باز است ،پرواز را بیاموز"

می گویــم " حجاب "

می گوینــد: " لا اکــراه فی الدیــن "

امــا فراموش کرده انــد :

" قـد تبیــن الرشــد من الغـی " را ..


نوشته شده در تاریخ : شنبه 9 اسفند 1393 | نظرات()