تبلیغات
دلـنــــد شــارژ

حفظ حجاب - پندهای حجاب 2
حفظ حجاب


"در بن بست هم راه آسمان باز است ،پرواز را بیاموز"

قیمت وجود:

صاحبان گنج و گوهر،جواهرات خود را در معرض دست و دید رهگذارن نمیگذارند تا جلوه کند و سارق را به هوس اندازد.کاش بانوان قدر و قیمت وجود خود را بدانند  و با جلوه گری،چشم و دل هوس بازان را نربایند و گنج عفاف را در معرض هجوم و غارت ندهند.بعضی ها چه راحت خود را به دام می اندازند و با پای خود به قربانگاه میروند.

نوشته شده در تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393 | نظرات()