تبلیغات
حفظ حجاب - آرایشی زیبا
حفظ حجاب


"در بن بست هم راه آسمان باز است ،پرواز را بیاموز"

از دختــــر جوانى پرسیدند: از چه نوع آرایشى استفاده مى كنى؟


گفت اینــــها رو به كار مى برم:

ﺑراى لبانم ................ رﺍﺳﺘگویى

براى صدایم ..............ذكر الله

براى چشمانم .............ﭼشم پوشــى از حرامــات

ﺑراى دستانم ...............كمك و یارى به مستمندان

براى پاهایم ...............ایــستادن براى نماز

براى قامتم .................سجده بردن براى الله

براى قلـبـم ................حـب الله

نوشته شده در تاریخ : دوشنبه 1 تیر 1394 | نظرات()