تبلیغات
حفظ حجاب - پز دادن
حفظ حجاب


"در بن بست هم راه آسمان باز است ،پرواز را بیاموز"

پـز هـــم دارد ...!

حجـابَـم را مـے گـویَـم ...

سَـرَم را بـالا مے گیـرَم،

مَــن یـک فرشـتـہ اَم ...!

نمـے دانَم تـو بـہ چـے پُـز میـدَهـے ؟

بــے اِعـنتـایے بـہ دَسـتـورات خـالِـق پُـز هَـم دارב ...؟
نوشته شده در تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | نظرات()