تبلیغات
دلـنــــد شــارژ

حفظ حجاب - خواهران فضای مجازی
حفظ حجاب


"در بن بست هم راه آسمان باز است ،پرواز را بیاموز"


http://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gif

کم نیستند خواهرانی که در فضای مجازی مردانه کار میکنند

وبا کلیک ها و مطالب ارزشمندخود در باب حجاب به ایفای رسالت خویش

در جبهه جنگ نرم می پردازندتا قدمی هرچند کوچک برای زهرایی شدن دختران سرزمینشان بردارند.

http://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gifhttp://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gif
http://s5.picofile.com/file/8168154884/3.gif

سلامتی همشون صلوات
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | نظرات()